Vervolgopleiding Mindfulnesstrainer

Heb je een basisopleiding tot mindfulnesstrainer gevolgd? Dan kun je bij ons terecht voor de Vervolgopleiding tot mindfulnesstrainer. De opleiding is een logisch vervolg op de kennismaking met het trainerschap, die een basisopleiding biedt. De vervolgopleiding biedt verdieping in het trainerschap, de achtergronden van de MBSR, en in de eigen beoefening.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Duur opleiding: 16 opleidingsdagen.
Locatie:De Zamenhof te Amsterdam.
Data Start najaar 2018: 5 oktober - 6 april 2019, verdeeld over de volgende dagen:
(1) 5+6 oktober 2018 (2) 1-3 november 2018, (3) 29 nov - 1 december 2018, (4) 11+12 januari 2019, (5) 8+9 februari 2019, (6) 8+9 maart 2019`en (7)5+6 april 2019.
Docenten: Lot Heijke, Irene Willemsen, René Slikker en Maria van Balen.
Prijs: E 2575 (Hierbij is alles inbegrepen: 16 opleidingsdagen incl. koffie, thee en literatuur). Dit bedrag kan in overleg ook in termijnen betaald worden. De opleiding is vrijgesteld van BTW.

Opbouw Vervolgopleiding tot Mindfulnesstrainer

In onze Vervolgopleiding tot mindfulnesstrainer staan oefening, belichaming en het oorspronkelijke MBSR programma centraal. Het opleidingstraject heeft de volgende onderdelen: (1) opleidingsdagen en (2) supervisie en een reflectieverslag.

1. Opleidingsdagen

De Vervolgopleiding biedt verdieping op de MBSR. Naast achtergrond en theorie neemt het onderling oefenen een grote plek in. In de praktijk leer je immers het meeste. De opleidingsdagen bieden een veilige setting om met groepsgenoten thema's uit te diepen en varianten van begeleiding uit te proberen. Het recent herziene MBSR programma staat daarbij centraal. We gaan dieper in op de individuele sessies en overkoepelende thema's. Daarnaast is er, als rode draad door de opleiding, steeds ook aandacht voor je ontwikkeling en eigen proces als trainer. De opleiding beslaat 16 opleidingsdagen, verdeeld over 6 blokken van 3, resp. 2 dagen.

Inhoud Vervolgopleiding Mindfulnesstrainer

 • MBSR curriculum: alle sessies plus de stiltedag
 • Het lichaam als belangrijke toegang tot mindfulnessbeoefening
 • Embodiment
 • Begeleiding van de formele oefeningen (yoga, bodyscan, meditatie)
 • Verschillende vormen van meditatie
 • Inquiry en didactiek
 • Je rol als trainer, verschil tussen trainer, docent, therapeut
 • Groepsdynamiek en faciliteren van het groepsleerproces>
 • Omgaan met lastige situaties in je training
 • Boeddhistische achtergrond bij mindfulness
2. Mindfulness supervisie

Voorafgaand aan de eerste training die je begeleidt, volg je een retraite van minimaal 10 etmalen. Dit kan eventueel in 2 delen gevolgd worden (twee vijfdaagsen).
Vanaf het vierde opleidingsblok kun je je eigen training onder supervisie aan gaan bieden. Je volgt tijdens deze zelf gegeven 8-weekse training minimaal 3 uren supervisie, en schrijft een reflectieverslag hierover. Richtlijnen voor het schrijven van zo'n verslag vind je hier.
De kosten voor supervisie zijn niet bij de prijs van de Vervolgopleiding inbegrepen.

Raamwerk en opbouw Vervolgopleiding
De Vervolgopleiding bestaat uit een aantal korte modules van 2 a 3 dagen elk, die steeds een samenhangend geheel vormen. Voor een goede bedding van de opleiding, en ondersteuning van voortgang en integratie van de verschillende onderdelen, werken we met portfolio en persoonlijk gesprek.

Bij het begin van de vervolgopleiding formuleer je leerdoelen voor het hele traject, mede aan de hand van de beroepscompetenties zoals geformuleerd in de internationale MBI-TAC* richtlijnen:

 1. Beheersen en organiseren van het mbsr(/mbct)-curriculum
 2. Relationele vaardigheden
 3. Belichamen van mindfulness
 4. Begeleiden van de mindfulnessbeoefening
 5. Cursusthema’s overbrengen via inquiry en didactiek
 6. Faciliteren van het groepsleerproces

Na afloop van elke module maak je een kort reflectieverslag, waarin je leerpunten ook belicht worden. Je sluit de opleiding tenslotte af met een eindverslag over het gehele traject.
Wanneer voldaan is aan de opleidingsvoorwaarden betreffende aanwezigheid, deelname aan het programma, betaling, en voldoende afgerond hebben van opdrachten en verslagen en supervisie, ontvang je een certificaat.


Resultaten

Na afloop van deze opleiding hebben trainers:

 • hun kennis van en inzicht in het 8-weekse MBSR curriculum verdiept;
 • hun trainersvaardigheden aangescherpt;
 • een voldoende niveau van de zes (MBI-TAC) beroepscompetenties;
 • zich tevens op individuele leerdoelen verder ontwikkeld.

Ingangseisen voor de Vervolgopleiding
- een afgeronde basisopleiding mindfulnesstrainer van minimaal 7 dagen;
- een regelmatige meditatiebeoefening in de boeddhistische of mindfulnesstraditie;
- HBO niveau;
- de MBSR of MBCT zelf als deelnemer gevolgd hebben;
- in bezit zijn van en bekend zijn met Jon Kabat-Zinns handboek Gezond leven met mindfulness.

AANMELDEN Vervolgopleiding

Een kennismakingsgesprek maakt deel uit van de aanmeldingsprocedure. Voor het kennismakingsgesprek betaal je E 75 inschrijfkosten, die bij definitieve inschrijving van de totale opleidingskosten worden afgetrokken.

* R.S. Crane et al, The Bangor, Exeter & Oxford Mindfulness-Based Interventions Teaching Assessment Criteria (MBI-TAC), 2012.

Algemene voorwaarden van Present Mind