Testimonials

Inquiry workshop
Heel intensieve en leerzame tweedaagse workshop over Inquiry. Nu eens uit een heel andere invalshoek benaderd: heel praktijkgericht, goed toe te passen.
Prettig om op verschillende niveaus inquiry te kunnen beoefenen in wisselende groepen. De zorgvuldige opbouw van het programma zorgde voor een veilige sfeer. Zo leer je ook veel van elkaar.

A. de L., trainer